Skip links

Zorgen over eigen zorgbijdrage

Vermogensinkomenstoets
Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. De kosten daarvoor zijn aanzienlijk en vallen doorgaans ook niet onder de zorgverzekering. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, kan beroep worden gedaan op de zorgwet.

Als gebruik wordt gemaakt van de zorgwet, moet daarvoor ook een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van die bijdrage hangt af van het inkomen, de leeftijd, de gezinssituatie en of er thuis zorg wordt ontvangen of in een zorginsteling (zorg met verblijf). Zo geldt voor de zorg thuis en voor de eerste zes maanden in een zorginstelling een lage eigen bijdrage. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt aangesloten bij uw inkomen voor de inkomstenbelasting.

Wijziging per 1 januari 2013
Met ingang van 1 januari 2013 is de eigen bijdrage verhoogd als gevolg van de ‘vermogensinkomensbijtelling’. Bij het inkomen op basis van de inkomstenbelasting wordt voor de berekening van de eigen bijdrage voortaan 8% van het box 3 vermogen opgeteld. Omdat bij het inkomen voor de inkomstenbelasting al gerekend wordt met een rendement van 4% op het box 3 vermogen, bedraagt het inkomen uit vermogen voor de eigen bijdrage nu maar liefst 12%.

Vermogen
Het vermogen in box 3 is het vermogen dat u aangeeft in box 3 voor de inkomstenbelasting (peildatum 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar). Zowel bij de inkomstenbelasting als bij de berekening van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het heffingsvrije vermogen. Over het heffingsvrije vermogen hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden en het telt niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Het heffingsvrije vermogen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Vertraagde werking
De berekening van de eigen bijdrage vindt plaats op basis van de gegevens van twee jaar geleden. Dit betekent dat de berekening voor 2013 plaatsvindt op basis van de inkomensgegevens van 2011. Als het inkomen of vermogen in vergelijking tot dat van twee jaar geleden aanzienlijk lager is geworden, dan kan de eigen bijdrage onder omstandigheden op verzoek worden verlaagd.

Nu maatregelen nemen
U kunt nu al maatregelen nemen met het oog op de (toekomstige) eigen bijdrage. Zo is het in ieder geval verstandig om uw testament te laten beoordelen op basis van de nieuwe regels. Wij beoordelen uw testament vrijblijvend, ook wanneer dit door een andere notaris is opgesteld en adviseren u graag over eventuele andere maatregelen.