Skip links

Oprichting stichting

Wanneer u een stichting wilt oprichten, dient daarvan een notariële akte te worden opgemaakt.

De oprichting moet plaatsvinden door een of meerdere personen en met het oog op een bepaald doel. Het doel mag niet zijn: het doen van uitkeringen aan oprichters of aan personen die deel uitmaken van haar organen zoals het bestuur. Anders dan vaak wordt gedacht mag een stichting wel een onderneming drijven, mits de winst die gemaakt wordt moet gebruikt worden voor het doel van de stichting.

Volgens de wet heeft de stichting in ieder geval een bestuur. Andere organen zijn niet vereist, maar zijn wel toegestaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een raad van toezicht. Anders dan de vereniging mag een stichting geen leden hebben.

Hoe de gang van zaken binnen de stichting precies is geregeld, blijkt uit de statuten van de stichting, welke in een notariële moeten zijn opgenomen.
Wanneer u een stichting wilt oprichten, is het van belang eerst vast te stellen hoe de stichting er uit moet gaan zien.

Daarbij kunt u denken aan de volgende aspecten:

  • wat is het doel van de stichting en hoe kan dit worden bereikt?
  • zijn er naast het bestuur nog andere organen (zoals een raad van toezicht) en welke taken worden daaraan toegedacht?
  • welke regels gelden er voor de benoeming van de leden van het bestuur en, indien van toepassing, de andere organen van de stichting?

Dit zijn slechts enkele aspecten die aan de orde moeten komen voor de oprichting van een stichting. Wij adviseren u desgewenst een bespreking met een van onze specialisten.

Vervolgens verzorgen wij graag de oprichtingsakte voor u. Zodra deze gereed is en akkoord bevonden door de oprichter(s), kan deze officieel worden ondertekend (gepasseerd). Op dat moment is de stichting een feit.

De stichting en de bestuurders zijn verplicht zich te laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang de eerste opgave bij de Kamer van Koophandel niet is geschied, is iedere bestuurder die de stichting bindt hoofdelijk aansprakelijk. Ook moet daar een afschrift van de statuten ter inzage worden gelegd. Vanzelfsprekend kunnen wij deze inschrijving voor u verzorgen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de oprichting van een stichting via deze link.