Skip links

Ontbinding

Wanneer een vereniging op enig moment geen of nauwelijks leden meer heeft of wanneer het doel van de stichting is verwezenlijkt, is de rechtspersoon niet meer nodig.

In dat geval zal de vereniging of stichting kunnen worden ontbonden. De ontbinding vindt in beginsel plaats op grond van een besluit daartoe. In de statuten is vermeld wie tot dat besluit bevoegd is en welke regels voor het nemen van een dergelijk besluit gelden.

Het besluit tot ontbinding moet worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Het vermogen moet vervolgens worden vereffend. Zolang er nog bezittingen of schulden zijn, blijft de vereniging/stichting na de ontbinding voortbestaan totdat het gehele vermogen volgens de daarvoor geldende regels is vereffend. Gedurende die periode is de vereniging/stichting ‘in liquidatie’.

Indien u een vereniging of stichting wilt ontbinden, adviseren wij u graag tijdens een bespreking met een van onze specialisten. De voorkomende administratieve werkzaamheden verzorgen wij desgewenst graag voor u.