Skip links

Vereniging en stichting

Voor de oprichting van een stichting of de oprichting van een vereniging bent u bij ons aan het juiste adres.

De stichting is een rechtspersoon, die geen leden kent en die met behulp van vermogen een in de statuten vermeld doel wil verwezenlijken. Bij een vereniging ligt de nadruk daarentegen op de leden, die in de algemene ledenvergadering besluiten nemen over de activiteiten van de vereniging. Beide rechtspersonen kennen een bestuur.

De voor de stichting of vereniging geldende regels worden opgenomen in oprichtingsakte van de statuten van stichting of vereniging. Zo nodig kunnen deze statuten nadien nog worden gewijzigd door een akte van statutenwijziging.

Een stichting of vereniging kan worden ontbonden, bijvoorbeeld wanneer het doel van de stichting is bereikt of de vereniging geen leden meer heeft.