Skip links

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper en koper zich ten opzichte van elkaar verbinden een bepaalde prestatie te verrichten. De verkoper verplicht zich om het gekochte aan de koper te leveren en de koper verplicht zich om de koopprijs te betalen.

Door het sluiten van een koopovereenkomst gaat de eigendom nog niet over. Voor onroerende zaken zoals woningen is daarvoor nog een notariële akte van levering vereist.

Een koopovereenkomst kan mondeling worden aangegaan. Wanneer een particulier echter een woning koopt, dan kan de koopovereenkomst alleen schriftelijk worden aangegaan en geldt een bedenktijd van drie dagen. Het is overigens ook in andere gevallen aan te raden de koop schriftelijk vast te leggen.

Wanneer u nog geen koopakte heeft (bijvoorbeeld omdat er geen makelaar bij de verkoop betrokken is), dan stellen wij deze graag voor u op. Klik hier voor een vrijblijvende offerte