Skip links

Hypotheek

Wat is een hypotheek?
Een hypotheek is een zekerheidsrecht. Vaak zal voor de aankoop of verbouwing van een woning een lening worden afgesloten bij een bank, verzekeraar of pensioenfonds. Deze financier zal maximale zekerheid wensen dat het geleende bedrag ook daadwerkelijk wordt terugbetaald en dat u zich houdt aan de overige gemaakte afspraken, zoals betaling van de rente.

Door het verlenen van een hypotheek op uw woning, wordt deze woning het onderpand van de lening. Wanneer u niet aan uw verplichtingen voldoet, dan kan de financier het onderpand (in het openbaar) verkopen en zich voldoen uit de verkoopopbrengst.

Het verlenen van een hypotheek wordt altijd in een notariële akte vastgelegd. Vaak worden in die akte ook de bepalingen van de geldlening opgenomen, maar dat is niet verplicht.

Wat gebeurt er na de ondertekening van de akte?
Na ondertekening van de hypotheekakte wordt deze bij het Kadaster ingeschreven en zorgt de notaris ervoor dat het bedrag van de lening wordt uitbetaald. Voor de uitbetaling geldt een beperking op grond van de beleidsregel uitbetaling.

Welke bedragen staan in de akte?
In de hypotheekakte kunnen verschillende bedragen voorkomen. Naast het bedrag van de hoofdsom van de lening, zal de bank als extra zekerheid een bedrag wegens eventuele rente, boete en kosten opnemen. Dit bedrag moet steeds afzonderlijk worden vermeld. Het totale ‘hypoteekbedrag’ is dan hoger dan het bedrag dat u leent.

Levensverzekering
Wanneer aan de lening ook een levensverzekering is gekoppeld, kan het zinvol zijn een partnerverklaring te ondertekenen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een hypotheek via deze link.