Skip links

Vastgoed

Wanneer u een woning gaat kopen of verkopen, is daarbij altijd een notaris betrokken. Na het sluiten van de koopovereenkomst vindt de overdracht van de woning namelijk plaats door de ondertekening van een notariële akte van levering.

Ook wanneer u een hypotheek verleent op uw woning, wordt hiervan een notariële akte opgemaakt: de hypotheekakte. Dat geldt ook voor veel andere juridische handelingen die betrekking hebben op onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld het verlenen van een recht van vruchtgebruik of de splitsing in appartementsrechten.

De tussenkomst van de notaris is door de wet voorgeschreven omdat er bij de overdracht van registergoederen grote juridische en financiële belangen spelen. De notaris doet verplicht onderzoek naar de juridische aspecten (bijvoorbeeld of de verkoper wel eigenaar is en of er rechten van anderen bekend zijn). Bovendien regelt de notaris het geldverkeer, waardoor de verkoper de zekerheid heeft dat hij de koopsom ook daadwerkelijk ontvangt.

Bij Actor Notarissen bent u niet alleen aan het juiste adres voor de overdracht van uw woning en voor uw hypotheek, maar ook voor gecompliceerde transacties en bouwprojecten.