Skip links

Partnerschapsvoorwaarden

Onder partnerschapsvoorwaarden kan worden verstaan een overeenkomst tussen (aanstaande) geregisteerde partners waarin zij – in aanvulling en/of afwijking – van de wettelijke regels afspraken maken over de juridische gevolgen van hun geregisteerd partnerschap. Doorgaans gaat het daarbij om de financiële gevolgen.

De wet bepaalt dat – behoudens enkele uitzonderingen – alle bezittingen en schulden van de geregistreerde partners gezamenlijk worden door het aangaan van het huwelijk. Men spreekt daarom wel van een ‘algehele gemeenschap’ van goederen.

In partnerschapsvoorwaarden wordt doorgaans de wettelijke gemeenschap uitgesloten en gekozen voor een ander stelsel. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een beperkte gemeenschap, een verrekenbeding en de zgn. koude uitsluiting een beperkte gemeenschap

Beperkte gemeenschap
De wet biedt de mogelijkheid om bij partnerschapsvoorwaarden voor een beperkte gemeenschap van goederen te kiezen. De gemeenschap omvat bijvoorbeeld al hetgeen tijdens het geregistreerd partnerschap wordt verkregen, anders dan door schenking of erfrecht. De gemeenschap heeft onder andere tot gevolg dat de schulden van de beide partners kunnen worden verhaald op de gehele gemeenschap. In de praktijk komen zulke partnerschapsvoorwaarden nauwelijks voor. Dat is vooral ook te wijten aan het feit dat de meeste partners er niet in slagen ieders eigen vermogen én het gemeenschappelijk vermogen uit elkaar te houden.

Verrekenbeding
Het is ook mogelijk om in meer of mindere mate samen te delen, wanneer u ieder eigen bezittingen en schulden heeft. De eigendom blijft dan van een van de partners, maar de waarde wordt gedeeld. Een dergelijke verrekening wordt vaak gekozen als regeling voor het einde van het geregisteerd partnerschap. Er is dan sprake van een ‘finaal verrekenbeding’.

Er zijn ook verrekenbedingen die worden uitgevoerd tijdens het geregisteerd partnerschap. Deze periodieke verrekenbedingen hebben vaak betrekking op (overgespaarde) inkomen of gaan uit van een bepaald vast bedrag.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding op te nemen. Daardoor wordt voorkomen dat problemen ontstaan doordat geen periodieke verrekening gedurende het geregisteerd partnerschap plaatsvindt.

Koude uitsluiting
Koude uitsluiting noemt men de overeenkomst van partnerschapsvoorwaarden waarbij tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaat. Het woord ‘koud’ heeft betrekking op het feit dat partijen op geen enkele wijze hun inkomen en vermogenstoename verrekenen (delen). Deze partnerschapsvoorwaarden zorgen ervoor dat tussen de echtgenoten een minimum aan financiële banden bestaat. Het enige dat hen financieel bindt, is de wettelijke verplichting elkander ‘het nodige’ te verschaffen.

Deze partnerschapsvoorwaarden houden wel risico’s in voor een partner die, nu of in de toekomst, geen eigen inkomen heeft. Hij of zij deelt in geen enkel opzicht in de vermogenstoename die bij de andere partner optreedt, terwijl hij geen eigen vermogen kan vormen. Niettemin kunnen deze partnerschapsvoorwaarden aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld als de economische zelfstandigheid van een partner door het geregisteerd partnerschap niet in gevaar komt.

Vraag nu een vrijblijvende offerte voor geregistreerd partnerschap aan via deze link.