Skip links

Huwelijkse voorwaarden

Onder huwelijkse voorwaarden kan worden verstaan een overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten waarin zij – in aanvulling en/of afwijking – van de wettelijke regels afspraken maken over de juridische gevolgen van hun huwelijk. Doorgaans gaat het daarbij om de financiële gevolgen.

De wet bepaalt dat – behoudens enkele uitzonderingen – alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gezamenlijk worden door het aangaan van het huwelijk. Men spreekt daarom wel van een ‘algehele gemeenschap’ van goederen.

In huwelijkse voorwaarden wordt doorgaans de wettelijke huwelijksgemeenschap uitgesloten en gekozen voor een ander stelsel. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een beperkte huwelijksgemeenschap, een verrekenbeding en de zgn. koude uitsluiting.

Beperkte gemeenschap
De wet biedt de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden voor een beperkte gemeenschap van goederen te kiezen. De gemeenschap omvat bijvoorbeeld al hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkregen, anders dan door schenking of erfrecht. De gemeenschap heeft onder andere tot gevolg dat de schulden van ieder der echtgenoten kunnen worden verhaald op de gehele gemeenschap. In de praktijk komen zulke huwelijkse voorwaarden nauwelijks voor. Dat is vooral ook te wijten aan het feit dat de meeste echtgenoten er niet in slagen ieders eigen vermogen en het gemeenschappelijk vermogen uit elkaar te houden.

Verrekenbeding
Het is ook mogelijk om in meer of mindere mate samen te delen, wanneer u ieder eigen bezittingen en schulden heeft. De eigendom blijft dan van een van de echtgenoten, maar de waarde wordt gedeeld. Er dergelijke verrekening wordt vaak gekozen als regeling voor het einde van het huwelijk. Er is dan sprake van een ‘finaal verrekenbeding’.

Er zijn ook verrekenbedingen die worden uitgevoerd tijdens het huwelijk. Deze periodieke verrekenbedingen hebben vaak betrekking op (overgespaarde) inkomen of gaan uit van een bepaald vast bedrag.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding op te nemen. Daardoor wordt voorkomen dat problemen ontstaan doordat geen periodieke verrekening gedurende de huwelijksjaren plaatsvindt.

Koude uitsluiting
Koude uitsluiting noemt men de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden waarbij tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaat. Het woord ‘koud’ heeft betrekking op het feit dat partijen op geen enkele wijze hun inkomen en vermogenstoename verrekenen (delen). Deze huwelijkse voorwaarden zorgen ervoor dat tussen de echtgenoten een minimum aan financiële banden bestaat. Het enige dat hen financieel bindt, is de wettelijke verplichting elkander ‘het nodige’ te verschaffen.

Deze huwelijkse voorwaarden houden wel risico’s in voor een echtgenoot die, nu of in de toekomst, geen eigen inkomen heeft. Hij of (meestal) zij deelt in geen enkel opzicht in de vermogenstoename die bij de andere echtgenoot optreedt, terwijl hij geen eigen vermogen kan vormen. Niettemin kunnen deze huwelijkse voorwaarden aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld als de economische zelfstandigheid van een partner door het huwelijk niet in gevaar komt.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor huwelijkse voorwaarden via deze link.