Skip links

Samenleven

Wie in Nederland zijn relatie juridisch wil laten vastleggen, heeft drie mogelijkheden: het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het samenlevingscontract.

Het huwelijk
Het sluiten van een huwelijk is oorspronkelijk de enige wettelijk geregelde samenlevingsvorm. De wet beschouwt het huwelijk als een duurzaam samenlevingsverband van één vrouw en één man of twee mensen van hetzelfde geslacht. In de ogen van de wetgever is sprake van een lotsverbondenheid van de echtgenoten. Het huwelijk kan alleen worden verbroken door echtscheiding. Daarvoor is vereist dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. De wet regelt in het Burgerlijk Wetboek uitgebreid de gevolgen van het huwelijk. Zo is er in beginsel een gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten. Op verschillende punten kunt u van de wettelijke regeling afwijken. Hiervoor is dan wel een door de notaris opgemaakte akte van huwelijkse voorwaarden vereist.

Het geregistreerd partnerschap
Op 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Het biedt de mogelijkheid aan twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht om hun relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren. Er is dan geen sprake van een huwelijk, maar veel gevolgen die voor het huwelijk gelden, zijn door de wet van toepassing verklaard. Ook hier is in beginsel sprake van gemeenschap van goederen. Afwijken van de wettelijke regeling is ook hier mogelijk door het maken van partnerschapsvoorwaarden.

De samenlevingsovereenkomst
Natuurlijk is het ook mogelijk om niet te kiezen voor het huwelijk of een geregistreerd partnerschap maar zelf afspraken te maken. Deze kunt u dan vastleggen in een samenlevingscontract. Dit is dus in de eerste plaats een overeenkomst die u samen met uw partner sluit. Daarnaast worden er in toenemende mate andere (wettelijke) gevolgen aan het hebben van een samenlevingscontract verbonden. Anders dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap leidt het sluiten van een samenlevingscontract niet tot een gemeenschap van goederen. Ongetrouwde partners worden ook geen erfgenaam van elkaar. Hiervoor is een testament nodig.

Actor Notarissen beschikt over een gespecialiseerde afdeling familierecht. Welke samenlevingsvorm u ook kiest, wij kunnen u helpen om samen met u die regelingen te treffen die bij uw situatie en wensen passen. U kunt hier direct een offerte aanvragen via e-mail.