Skip links

Overdracht aandelen

De aandelen van de B.V. zijn overdraagbaar. Sinds 1 januari 1993 is een notariële akte vereist voor de overdracht van aandelen in een B.V. De overdracht van de aandelen dient door de vennootschap te worden erkend alvorens de koper zijn rechten van aandeelhouder (zoals stemrecht en het recht op dividend) kan uitoefenen. Vervolgens zal ook het aandeelhoudersregister moeten worden aangepast.

In verband met de overdracht moeten goede afspraken worden gemaakt en het is zaak om die afspraken vervolgens goed vast te leggen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de overdracht van aandelen via deze link.