Skip links

Oprichting B.V.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) op wilt richten. U wilt een eigen bedrijf starten en de persoonlijke (financiële) risico’s zoveel mogelijk beperken. U krijgt van uw werkgever een afkoopsom in verband met ontslag, en wilt dit bedrag onderbrengen in een zogenaamde stamrecht-B.V. Of u drijft reeds een goed lopende onderneming, en u vraagt zich af of het niet verstandig zou zijn om uw daadwerkelijke werkzaamheden te scheiden van uw reeds opgebouwde vermogen.

De oprichting van een B.V. moet plaatsvinden bij notariële akte. De oprichting van een B.V. is door recente wetswijzigingen vereenvoudigd. Zo is thans geen verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie meer vereist en heeft u geen accountantsverklaring of bankverklaring meer nodig. Daarnaast is er ook geen minimumkapitaal meer dat bij de oprichting moet worden gestort.

In de akte van oprichting moeten ook de statuten van de vennootschap worden vastgelegd. De inhoud van de statuten is afhankelijk van het doel waarvoor de vennootschap wordt opgericht en van uw eigen wensen. Per 1 oktober jl. bestaat meer flexibiliteit bij de inrichting van de statuten.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de oprichting van uw BV via deze link.