Skip links

Nalatenschap met schulden

Steeds vaker worden erfgenamen geconfronteerd met een nalatenschap waarin zij meer schulden dan bezittingen aantreffen. Wanneer niet de juiste maatregelen worden genomen, moeten zij de schulden uit eigen middelen voldoen. Door ondoordacht handelen brengen veel erfgenamen zichzelf én hun gezin in de problemen.

Als iemand erfgenaam is, kan hij op verschillende manieren met zijn erfgenaamschap omgaan. Als hij niets met de erfenis te maken wil hebben, kan een erfgenaam de nalatenschap verwerpen. De erfgenaam heeft dan nergens meer recht op. De erfenis kan ook zuiver worden aanvaard. Het gevaar bestaat echter dat er later schulden opduiken, waarvan de erfgenamen het bestaan niet kenden. De consequentie is dan, dat de erfgenaam ‘uit eigen zak’ moet bijbetalen, met alle gevolgen van dien. Voorzichtige erfgenamen doen er daarom verstandig aan de nalatenschap beneficiair te aanvaarden; zij erven dan alleen een positief saldo. Eigenlijk zit de wet op dit punt niet goed in elkaar en moet deze aangepast worden.

Een ander gevaar waarmee u rekening moet houden is dat een aanvankelijk positieve nalatenschap na verloop van tijd alsnog ´negatief´ kan worden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als tot de nalatenschap een woning behoort en een hypotheekschuld, terwijl de woning als gevolg van huidige problemen op de woningmarkt maar niet wordt verkocht. Dit betekent dat de kosten gewoon doorlopen en moeten worden voorgeschoten door de erfgenamen als er niet genoeg op de bankrekening staat van de overledene. Als er nauwelijks overwaarde is, kan de nalatenschap uiteindelijk zelfs negatief uitvallen.

Over het algemeen is het daarom raadzaam om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Als specialist in het erfrecht kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.