Skip links

Levenstestament populair

Onder grote belangstelling is op 13 september jl. het 1.000ste levenstestament ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR). Sinds de instelling van het register in mei 2011, is het aantal registraties elke maand gestegen. Steeds meer Nederlanders laten in een levenstestament vastleggen wat hun wensen zijn in het geval zij, door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, (tijdelijk) wilsonbekwaam worden. Notaris en EPN-bestuurslid mr. Aniel Autar: “Registratie van een levenstestament geeft de zekerheid dat iedereen die daartoe gerechtigd is kan achterhalen of je een levenstestament hebt opgesteld.“

Het levenstestament werd vorig jaar ontwikkeld door de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Het is een notariële akte waarin Nederlanders in een vroeg stadium kunnen vastleggen wat er geregeld moet worden op financieel en medisch gebied wanneer zij hiertoe zelf niet meer in staat zijn. Sinds de introductie wint het levenstestament snel aan populariteit. Autar: “Mensen leven steeds langer, maar zijn helaas niet altijd in staat hun belangen op een goede manier te blijven behartigen. Begrijpelijk dat men nadenkt over een situatie waarin men zelf niet meer in staat is te handelen.”

In het levenstestament kunnen zaken worden geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld het vermogen, verzorging en ideeën met betrekking tot levensbeëindiging. Vaak wordt in een levenstestament ook een levensexecuteur aangewezen; iemand die de wensen moet uitvoeren. EPN-notarissen adviseren hun cliënten in hun levenstestament ook een toezichthouder te benoemen. En het testament te registreren. Hierdoor is de cliënt er zeker van dat het straks precies gaat zoals hij het gewild had. “Met een levenstestament houd je de regie over lijf, leven en vermogen, ook als je feitelijk niet meer kunt handelen. Dat geeft een goed gevoel”, aldus Autar

Steeds meer banken, accountantskantoren, financieel planners en vermogensbeheerders bespreken het levenstestament al met hun cliënten en DGA’s. Op advies van de landelijke artsenfederatie KNMG werkt EPN momenteel samen met medische specialisten bij de ontwikkeling van protocollen waarmee artsen kunnen vaststellen óf en in hoeverre iemand wilsbekwaam is. Ook door de rechtelijke macht is inmiddels met enthousiasme gereageerd op het levenstestament.