Skip links

Legitimatie bij de notaris

Kopie van uw legitimatiebewijs

Voorkom identiteitsfraude en geef uw legitimatiebewijs niet zo maar af!
Een terechte waarschuwing want u moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als iemand anders zich gaat voordoen als u en op uw naam allerlei transacties verricht.

Mede om die reden zijn notarissen verplicht om uw identiteit te controleren en vast te leggen zodat een ander daarvan geen misbruik kan maken. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens mag een notaris daartoe uw legitimatiebewijs vragen en een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Notarissen zijn namelijk wettelijk verplicht de identiteit van hun clienten vast te stellen. Om te kunnen bewijzen dat aan deze plicht is voldaan, mag een kopie of scan van uw identiteitsbewijs (zoals uw paspoort of identiteitskaart) worden gemaakt. De  kopie of scan van uw identiteitsbewijs moet gedurende vijf jaar na de dienstverlening of het beëindigen van de relatie worden bewaard.

De verplichting voor notarissen om de identiteit vast te stellen komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In deze wet staat ook dat een notaris een kopie mag maken en bewaren van het identiteitsbewijs. Op uw identiteitsbewijs staat uw burgerservicenummer (BSN). Het is notarissen wettelijk toegestaan om uw BSN te gebruiken. U mag dus niet uw BSN afschermen of onleesbaar maken.