Skip links

Ga eens na wat je nalaat

Ga eens na wat je nalaat

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat er geen testament nodig is en de wet alle zaken goed voor u regelt. Dat is niet altijd het geval. Vaker dan gedacht blijkt het wel degelijk zinvol of zelfs noodzakelijk om een testament te maken.

Op www.gaeensnawatjenalaat.nl vindt u hiervan verschillende praktische voorbeelden. Die website is een initiatief van de KNB namens alle notarissen van Nederland.