Skip links

Finaal verrekenbeding in samenlevingscontract

Finaal verrekenbeding in samenlevingscontract is geen schenking

Het kan wenselijk zijn om in een samenlevingsovereenkomst een verrekening op te nemen voor het einde van de relatie. Op basis van zo’n regeling wordt dan (een deel van) het vermogen van de partners gedeeld bij scheiding en/of overlijden. Lange tijd was onduidelijk of de Belastingdienst van mening was of er dan een schenking plaatsvond van de ‘rijkere’ aan de ‘armere’ partner waarover dan schenkbelasting moest worden betaald. Sinds kort is duidelijk dat dit niet het geval is.

De Belastingdienst kantoor Den Bosch oordeelde onlangs als volgt: Een samenlevingscontract regelt tussen de partijen hun vermogensrechtelijke aanspraken. Het maakt voor de werking tussen partijen niet uit of deze gehuwd zijn dan wel samenwonen. In beide gevallen geldt de verrekenplicht, waarvan bij het instellen niet kan worden vastgesteld wie (uiteindelijk) de schenker en wie de begiftigde is. Het opnemen van een finaal verrekenbeding in een samenlevingscontract levert geen schenking op.

Een dergelijk verrekenbeding kan fiscaal derhalve zonder problemen worden opgenomen en kan een heel goede regeling zijn bij de afwikkeling van een samenleving. Wij kunnen voor u een regeling ‘op maat’ maken. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met onze juristen!