Skip links

Slim erven

Erfbelasting kan worden bespaard door slim te erven. Daarmee bedoelen wij dat u de vererving van uw nalatenschap zo wordt geregeld dat zo veel mogelijk belasting wordt bespaard. Daarvoor zal doorgaans een testament nodig zijn. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden denkbaar.

Fiscaal gezien is het het meest wenselijk om het testament zo flexibel mogelijk te maken. Dan kan de keuze voor welke vorm van testament uitgesteld worden tot na het overlijden van een van de echtgenoten. Dit wordt geregeld in een combinatietestament. Zo’n testament kan bijvoorbeeld bestaan uit een combinatie van de wettelijke verdeling en de mogelijkheid voor de langstlevende om bepaalde goederen uit de nalatenschap te kiezen (keuzelegaat) en/of een vruchtgebruik van de gehele of van een gedeelte van de nalatenschap.

Ook kan het zinvol zijn te kiezen voor een tweetrapstestament. In een tweetrapstestament wordt de langstlevende echtgenoot tot enig erfgenaam benoemd. De kinderen verkrijgen dan geen vordering. Zij ontvangen pas iets als de langstlevende is overleden en deze dan nog iets nalaat. Pas dan betalen zij erfbelasting.

Een andere veel gekozen vorm is een testament waarin wordt bepaald dat de langstlevende het vruchtgebruik krijgt. Meestal krijgt de langstlevende het vruchtgebruik van alle goederen van de nalatenschap. Alle inkomsten uit het vermogen (bijvoorbeeld, rente, dividend) komen toe aan de langstlevende. De kinderen worden meestal als enige erfgenamen benoemd onder de last van het vruchtgebruik. Daarbij kan ook bepaald worden dat de langstlevende mag “vervreemden en verteren”. De langstlevende heeft dan veel vrijheid en is ook goed beschermd. Het vruchtgebruiktestament kan fiscaal gunstig uitpakken omdat de eventuele waardeaangroei van de goederen vanaf het overlijden van de eerststervende aan de kinderen toe komt.