Skip links

Testament

Meer informatie

Iemand die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels van het erfrecht afwijken. De notaris legt de uiterste wil dan vast in een notariële akte. Dit is het testament.

Een testament is altijd herroepelijk. Dit betekent dat u te allen tijde uw testament kunt wijzigen. Hiervoor is dan wel weer het maken van een nieuw testament vereist.

Het opmaken van een testament heeft onder meer de volgende voordelen:

  • u bepaalt zelf uitdrukkelijk wie uw erfgenamen zijn;
  • u kunt bepaalde specifiek benoemde bezittingen nalaten aan een door u benoemde persoon of instelling;
  • u kunt er voor zorgen dat uw echtgenoot/partner goed verzorgd achterblijft;
  • u kunt er voor zorgen dat erfenissen binnen de familie blijven;
  • u kunt regelingen treffen om erfbelasting te besparen;
  • u kunt specifieke regelingen opnemen zodat de nalatenschap zo goed mogelijk kan worden afgewikkeld zoals de benoeming van een executeur;
  • u kunt de voogdij voor uw kinderen regelen;
  • u kunt zo nodig erfgenamen beschermen door het opnemen van een bewind.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Een testament maken is vaak zinvol. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit of u veel of weinig bezittingen heeft en waaruit uw nalatenschap precies bestaat. Dat is natuurlijk wel van belang voor de inhoud van het testament. Een testament is vooral een heel persoonlijk document en behoort met de nodige expertise te worden opgesteld.

Daarnaast kunt u ook een beperkt aantal zaken regelen in een handgeschreven codicil.

Goede testamenten maken deel uit van een goed geregelde estate planning.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een testament via deze link.