Skip links

Legitimatie

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee
Wij zijn op basis van de Notariswet en de WWFT verplicht om u persoonlijk te identificeren. Bovendien moeten de gegevens van uw geldige legitimatiebewijs in de akte worden vermeld. Voorkom vertragingen en vergeet uw geldige legitimatiebewijs niet. Dat mag een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs en bromfietsrijbewijs (categorie AM) zijn.

Wanneer tonen?
In verband met de naleving van genoemde wetgeving, verzoeken wij u het geldige legitimatiebewijs bij binnenkomst aan de receptioniste te tonen. Vervolgens wordt op de kopie daarvan een aantekening gemaakt dat voldaan is aan de wettelijke verplichtingen.

Kopie legitimatiebewijs
Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens is de notaris bevoegd om een kopie van uw legitimatiebewijs te maken. Vanzelfsprekend worden uw gegevens door ons zeer vertrouwelijk behandeld.