Skip links

De notaris

De notaris is een jurist die bevoegd is akten op te maken met een bijzondere bewijskracht. Soms wordt een dergelijke akte door de wet verplicht gesteld.

De notaris is ook bij uitstek uw juridisch adviseur op het gebied van het familie- en erfrecht, het ondernemingsrecht en bij vastgoedtransacties en de daarbij relevante fiscale aspecten. De notaris heeft een breed werkterrein.

Alle (kandidaat)notarissen zijn verplicht lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening door notarissen. Zo is de KNB bevoegd om regels vast te stellen die voor alle notarissen gelden.

Voor notarissen gelden strenge eisen, zoals bijvoorbeeld bij legitimatielegalisatie van stukken en bij uitbetaling van gelden. Daarnaast heeft de notaris sinds enige tijd een meldingsplicht bij bepaalde ongebruikelijke transacties. Dat is begrijpelijk. Het gaat om uw persoonlijke of zakelijke belangen en daar moet zo zorgvuldig mogelijk mee worden omgegaan. Wij streven er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn en klantvriendelijkheid en service te combineren met de eisen die nu eenmaal aan ons gesteld worden, in uw en ons belang.